i vendimeve të Qeverisë së Kosovës
LATEST NEWS

06.10.2016

30.03.2016

11.03.2016

18.02.2016

03.02.2016

14.01.2016

29.12.2015

29.12.2015

Emëri
Email adresa
Komenti
 
Kerko
Publications
Contact

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton