i vendimeve të Qeverisë së Kosovës
LATEST NEWS

28.09.2015

22.09.2015

04.08.2015

31.07.2015

16.07.2015

30.06.2015

19.05.2015 Shpenzimet për Karburante për Vetura 2014

08.05.2015 Shpenzimet për Dreka Zyrtare 2014

Emëri
Email adresa
Komenti
 
Kerko
Publications
Contact

a:     Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati 2
        10000 Prishtinë, Kosovë

t:     +381 38 609 339

e:     info@institutigap.org

u:     www.institutigap.org

Instituti GAP

©2010-2015 Instituti GAP. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Site by: Frakton